آیا تنها سهمیه‌بگیران باید در سامانه طرح ترافیک ثبت‌نام کنند؟معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از لزوم ثبت اطلاعات همه خودروهایی که میخواهند در طرح ترافیک وارد شوند در سامانه my.tehran.ir نیوز داد.

محسن پورسید آقایی در گفت‌وگو با میرات، گفت: برخی تصور می‌کنند که تنها افرادی که دارای سهمیه طرح ترافیک هستند باید اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند اما لازم است همه افرادی که می‌خواهند وارد محدوده طرح ترافیک شوند برای یکبار اطلاعات خودرویی خود را در سامانه my.tehran.ir ثبت کنند، حتی افرادی که می‌خواهند طرح ترافیک را به صورت روزانه استفاده کنند، لازم است که حتما اطلاعات خودرویی خود را یکبار وارد سامانه کنند.

وی افزود: اما این بدین معنا نیست که در ثبت نام عجله کنند، چرا که سامانه مذکور تا پایان سال باز بوده و افراد می‌توانند در هر زمان که مایل هستند اطلاعات خود را ثبت کنند.

پورسیدآقایی گفت: افراد دقت داشته باشند که قبل از اولین ورود خود به محدوده طرح ترافیک باید اطلاعات خود را در سامانه مذکور ثبت کنند.

انتهای پیام