انجام بیش از ۱۲۰ هزار ماموریت توسط اورژانس از آغاز طرح سلامت نوروزی تاکنونسرپرست سازمان اورژانس کشور با تشریح نویسنده ماموریت‌های سازمان اورژانس از ابتدای طرح سلامت نوروزی از انجام ۱۲۳ هزار و ۸۷۱ ماموریت تاکنون نیوز داد که سهم حوادث ترافیکی ۲۷ هزار و ۸۷۱ ماموریت بوده است.

پیرحسین کولیوند در گفت‌وگو با میرات، با تشریح ماموریت‌های اورژانس پیش بیمارستانی در طرح سلامت نوروزی، اظهار کرد: از ابتدای طرح تاکنون ۱۲۳ هزار و ۸۷۱ ماموریت از سوی اورژانس انجام شده است و سهم ماموریت‌های ترافیکی ۲۷ هزار و ۸۷۱ ماموریت است که به دنبال آن مجموعا ۲۳ هزار و ۳۳۸ مصدوم حوادث ترافیکی به بیمارستان منتقل شدند و دو هزار و ۵۲۵ نفر نیز در محل درمان شدند.

سرپرست سازمان اورژانس کشور ماموریت‌های غیرترافیکی این سازمان در طول اجرای طرح را ۹۶ هزار ماموریت عنوان کرد و گفت: در این ماموریت‌ها ۳۹ هزار و ۷۹۲ نفر به بیمارستان منتقل و ۱۹ هزار و ۶۵۷ نفر در محل درمان شدند.

وی ادامه داد: سهم مربوط به بیماران تنفسی پنج هزار و ۵۷۵ ماموریت، بیماران قلبی ۱۱ هزار و ۸۸ ماموریت، مسمومیت‌های گوارشی سه هزار و ۷۱۸ ماموریت و مسمومیت با گاز منواکسیدکربن ۵۱۵ ماموریت بوده است.

کولیوند همچنین به ارائه نویسنده مربوط به ماموریت‌های اورژانس هوایی در طرح سلامت نوروزی اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۱۲ ماموریت از سوی اورژانس هوایی صورت گرفته و ۱۹۸ نفر توسط اورژانس هوایی به بیمارستان منتقل شدند که سهم اعزام‌های مربوط به حوادث ترافیکی ۱۳۲ و اعزام‌های مربوط به حوادث غیرترافیکی ۶۶ نفر بوده است.

انتهای پیام