انجام ۶۰۵۱۰ ماموریت توسط اورژانس از ابتدای طرح سلامت نوروزی تا کنونسرپرست سازمان اورژانس کشور گفت: از ابتدای طرح سلامت نوروزی (۲۴ اسفندماه ۹۶) تا کنون ۶۰۵۱۰ ماموریت توسط اورژانس ۱۱۵ در کشور انجام شده ۱۴۶۲۴ ماموریت مربوط به حوادث ترافیکی بوده که در این حوادث، ۱۱۲۰۸ نفر به مراکز درمانی منتقل شده اند.

به نویسنده میرات، پیرحسین کولیوند با اعلام این نیوز، اظهار داشت: در این مدت، ۴۵۸۸۶ ماموریت حوادث غیرترافیکی توسط اورژانس ۱۱۵ در کشور انجام شد که ۱۸۷۸۴ نفر از مصدومین این حوادث به بیمارستانها و مراکز درمانی منتقل شدند.

وی تصریح کرد: در روز اول فروردین ماه سال ۹۷ و تا ساعت ۲۰ تعداد ۴۱۵۰ ماموریت اورژانسی در کشور انجام شده که ۱۲۵۰ ماموریت مربوط به حوادث ترافیکی و ۲۹۰۰ ماموریت مربوط به حوادث غیرترافیکی بوده است.

سرپرست سازمان اورژانس کشور با اشاره به انتقال ۵۱۷ نفر از مصدومین حوادث ترافیکی در روز جاری به بیمارستان‌ها، اضافه کرد: امروز در حوادث غیرترافیکی نیز ۹۲۱ نفر به بیمارستانها انتقال داده شدند.

کولیوند در خصوص ماموریت های اورژانس هوایی در طرح سلامت نوروزی، گفت: از ۲۴ اسفند تا ساعت ۲۰ روز اول فروردین۹۷، تعداد ۵۴ ماموریت توسط بالگردهای اورژانس هوایی انجام شده که در مجموع ۸۹ مصدوم و بیمار حوادث ترافیکی و غیرترافیکی به مراکز درمانی منتقل شده اند.

انتهای پیام