بررسی راهکارهای صرفه‌جویی در منابع طرح تحول سلامت در کمیسیون بهداشتسخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از ارائه نویسندهی از سوی وزارت بهداشت درباره راهکارهای صرفه‌جویی در منابع طرح تحول سلامت در این کمیسیون نیوز داد.

احمد همتی در گفت‌وگو با میرات در توضیح جلسه امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در این جلسه، معاون پارلمانی وزارت بهداشت نویسندهی از اقدامات انجام شده برای صرفه‌جویی در منابع طرح تحول سلامت ارائه کرد.

وی افزود: براساس این نویسنده مقرر شد این روند ادامه پیدا کند تا بتوان هزینه‌ها را کاهش داد. همچنین تلاش شود منابع مصوب در قانون با همکاری کمیسیون تخصیص یابد تا در سال جاری با مشکل کمتری مواجه شوند.

همتی در پایان اقدامات انجام شده برای تعدیل حق ویزیت در بیمارستان‌ها و کنترل هزینه‌های پاراکلینیک و جلوگیری از انجام بی‌رویه آزمایش‌ها را از جمله اقدامات مؤثری دانست که در این نویسنده برای صرفه‌جویی در منابع طرح تحول سلامت به آن اشاره شده است.

انتهای پیام