توصیه‌های قائم مقام وزیر کشور به مدیران کل امور بانوان استانداریهاقائم مقام وزیر کشور خطاب به مدیران کل دفاتر امور بانوان و خانواده استانداری‌ها در دولت دوازدهم ضمن بیان اینکه در توانمندی زنان کارآفرین ورود و تلاش کنید این توانمندی را نشان دهید گفت: هر دری را بزنید به شما جواب می دهند. می‌توانید از حضور بخشدار،‌ دهیار و فرماندار در استان‌هایتان بیشترین استفاده را داشته باشید؛ همچنین می توانید توانمندی زنان استان خود را در قالب نمایشگاه ، نشست‌ها و مناسبت‌ها به مردم معرفی کنید.

به نویسنده میرات، حسین هاشمی در اولین نشست مدیرکل دفاتر امور بانوان و خانواده استانداری‌ها در دولت دوازدهم که صبح امروز در وزارت کشور برگزار شد خطاب به مدیران کل گفت:  از تمام وظایف خودتان برداشت مثبت کنید و با این برداشت یقینا می‌توانید گره از کارهایتان باز کنید اما اگر برداشت مثبت نداشته باشید درجا می زنید و قطعا موفق نخواهید شد.

وی ادامه داد: هیچ وزارت‌خانه‌ای به اندازه وزارت کشور گستردگی ارتباط با مردم ندارد. در حقیقت شما با تمامی افراد در روستاها، ده‌ها ، بخش‌ها و شهرها ارتباط مستقیم دارید. به یک معنی با تمام مردم ارتباط مستقیم دارید که باید آز آن استفاده کنید که هیچ دستگاهی در کشور این امکانات را ندارد.

قائم مقام وزیر کشور اضافه کرد: هر دری را بزنید به شما جواب می دهند. شما می‌توانید از حضور بخش دار،‌ دهیار،‌ فرماندار در استان‌هایتان بیشترین استفاده را کنید همچنین می توانید توانمندی زنان را در استانهایتان را به مردم معرفی کنید و نشان دهید که این کار می تواند در قالب نمایشگاه ، نشست‌ها، و مناسبت‌ها باشد.

وی با بیان اینکه در توانمندی زنان کارآفرین ورود کنید و تلاش کنید این توانمندی را نشان دهید اظهار کرد:‌ امور بانوان وزارت کشور می توان فضا و بستری برای نمود این امر فراهم کند. همچنین شما می توانید با بخش‌دار ، فرماندار و استاندار در استان‌هایتان  ارتباط مستمر داشته باشید و در این جلسات مستمر پیشنهاد کنید که در استان‌ها چه اقدامی انجام دهیم که بخش امور بانوان ارتقاء یابد که زنان رضایت بیشتری داشته باشد.

هاشمی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: از توان نمایندگان استان‌هایتان استفاده کنید و از آنها در جلساتتان دعوت کنید و آنها نیز حتما در این جلسات حضور پیدا خواهند کرد. به عبارت دیگر هرچه از توانایی‌های استانتان بیشتر استفاده کنید اقداماتتان نمود بیشتری پیدا خواهد کرد.

قائم مقام وزیر کشور در ادامه صحبت‌هایش گفت: تلاش کنید به کارهایتان علاقه داشته باشد و وظایف وزارت کشور را درکنار وظایفتان مطالعه کنید زیرا امور بانوان وزارت کشور هستید. همچنین با معانین استانداران نیز جلسه بگذارید.

وی در پایان صحبت‌هایش تصریح کرد: اگر برنامه‌ای داشته باشید و در شورای برنامه ریزی آن را ارائه کنید حتما به شما بودجه تعلق خواهد گرفت اما باید کارهایتان قابل توجیه و محکمه پسند باشد.

انتهای پیام