دست‌تنهایی معاونت جوانان دربرابر حجم وسیع موضوعات جوانانمعاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت که معاونت متبوعش در حال حاضر به تنهایی توانایی اعمال نفوذ و دستور به تمامی نهادهای مربوط به امور جوانان را ندارد، به طوری که مصوبات شورای عالی جوانان قابل ابلاغ دستوری به بسیاری از سازمانها نیست.

به نویسنده میرات، محمدمهدی تندگویان با اشاره به حجم وسیع موضوعات مرتبط با جوانان در کشور، گفت: امروزه جوانان حدود ۲۵ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می دهند، به طوری که ساماندهی این میزان از جمعیت همواره به تصمیم گیریها و اجراهایی دقیق نیاز دارد.

وی همچنین در ادامه افزود: در حال حاضر نمی شود که یک معاونت در یک وزارتخانه تمام تصمیم گیری ها در مورد جوانان کشور که ۲۵ درصد کشور هستند را بر عهده بگیرد، به طوری که این حجم از تشکیلات سازمانی پاسخگوی تمامی نیازهای موجود در این حوزه نخواهد بود.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به وجود بسیاری از مشکلات در حوزه تامین اعتبارات و تقسیم بودجه جوانان در نهادهای مختلف، اظهار کرد: سیاست گذاریهای کلی در مورد جوانان همواره در شورای عالی جوانان کشور شکل می گیرند، به طوری که اجرای این سیاست ها باید به دست نهادی باشد که بتواند به عنوان نماینده شورای عالی جوانان پیگیری مناسبی را در تمامی دستگاه های مربوط به این موضوع داشته باشد.

وی که در برنامه‌ای رادیویی صحبت می‌کرد، همچنین در ادامه اضافه کرد: معاونت جوانان در وزارت ورزش و جوانان در حال حاضر به تنهایی توانایی اعمال نفوذ و دستور به تمامی نهادهای مربوط به امور جوانان را ندارد، به طوری که مصوبات شورای عالی جوانان قابل ابلاغ دستوری به بسیاری از سازمان ها نیست.

تندگویان با بیان اینکه فعالیت معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان بازتاب خوبی در اجتماع نداشته است، اظهارکرد: بدون شک جوانان ایرانی در حوزه های مختلف دچار مشکل و معضلات بسیاری هستند، به طوری که وعده و قول های ذکر شده در این حوزه به تحقق مناسب نرسیده‌اند.

انتهای پیام