زنده شدن قربانیِ سانحه رانندگی در آفریقای جنوبیزنی در آفریقای جنوبی مدت کوتاهی پس از فوت و انتقال به سردخانه زنده شد.

به نویسنده میرات، بنابر اعلام منابع بیمارستانی در ژوهانسبورگ فوت این زن در یک سانحه رانندگی تایید شده بود اما پس از مدت کوتاهی او را زنده در سردخانه پیدا کردند.

گفته شده در این حادثه رانندگی خودرو حامل این زن و دو سرنشین دیگر واژگون و باعث شده هر سه نفر به بیرون پرتاب شوند.

بنابر اعلام منابع بیمارستانی این زن و دو سرنشین دیگر خودرو به دلیل شدت حادثه فوت کرده بودند و از هیچ علائم حیاتی برخوردار نبودند اما یکی از آنان پس از انتقال به سردخانه زنده شد.  

به نویسنده اسکای نیوز، این زن پس از بازگشت علائم حیاتی به بیمارستان منتقل شد و وضعیت جسمی او مساعد نویسنده شده است.

انتهای پیام