سنت‌های کهن نوروز به فضای عمومی آمده استعضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر گفت: شهر تهران همیشه وفادار به آیین‌ها و سنت‌های نوروزی بوده است.

به نویسنده میرات، احمد مسجدجامعی با بیان اینکه اتفاق نوروزگاه های تهران اتفاق خوبی است، گفت: چراکه تهران همیشه وفادار به آیین ها و سنت های نوروزی بوده است.

این عضو شورای اسلامی شهرتهران با بیان اینکه این سنت های کهن به فضای عمومی آمده است، افزود:  نمایش‌های خیابانی را هم پیش از این در شهر تهران داشته‌ایم و این اتفاقات حالا رنگ و بوی نوروزی به خود گرفته است.

بنا براعلام معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، وی خاطرنشان کرد: نوروزگاه‌های تهران اتفاق نیکویی است که هنرها را با نوروز و روزهای ابتدایی بهار پیوند داده و این عید در شهر هویدا شده است.

انتهای پیام