صوت / بسته نیوزی ۲۱ اسفند ۹۶


بسته نیوزی ۲۱ اسفند ۹۶

در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر نیوزها اهمیت یافته‌اند. در این بسته صوتی «میراتبیست» برخی از مهمترین نیوزهای امروز – ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ – را مرور می‌کنیم.