صوت / بسته نیوزی ۲۷ اسفند ۹۶


بسته نیوزی ۲۷ اسفند ۹۶

در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر نیوزها اهمیت یافته‌اند. در این بسته صوتی «میراتبیست» برخی از مهمترین نیوزهای امروز – ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ – را مرور می‌کنیم.