صوت / بسته نیوزی ۳ تیر ۹۷


بسته نیوزی ۳ تیر ۹۷

در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر نیوزها اهمیت یافته‌اند. در این بسته صوتی «میراتبیست» برخی از مهمترین نیوزهای امروز – ۳ تیر ۱۳۹۷ – را مرور می‌کنیم.

ویراستار و گوینده: میثم خدمتی