عکس منتخب هفته ـ ۱۲ خرداد تا ۱۸ خرداد ۹۷این نویسنده شامل عکس‌های منتخب نیوزگزاری میرات از رویدادهای نیوزی یک هفته گذشته (۱۲ خردادماه تا ۱۸ خردادماه ۹۷) است.