عکس منتخب هفته ـ ۱۸ فروردین تا ۲۴ فروردیناین نویسنده شامل عکس‌های منتخب نیوزگزاری میرات از رویدادهای نیوزی یک هفته گذشته (۱۸ فروردین‌ماه تا ۲۴ فروردین‌ماه) است.