لزوم توجه به نقش اتحادیه‌ها و صنوف در ارتقای کیفیت نانرئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران بر لزوم توجه به صنوف نانوایی برای ارتقای کیفیت نان تاکید کرد.

ناهید خداکرمی در گفت‌وگو با میرات، در مورد وضعیت سلامت آرد و نان با بیان اینکه این موضوع در کارگروه‌های مختلفی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است، گفت:‌ با اتحادیه تولیدکنندگان وکارخانجات آرد و حتی اداره غلات نیز جلسه‌ای برگزار کرده و کارگروهی نیز در این راستا در فرمانداری فعال است.

وی با بیان اینکه مشکل فعلی نان‌ها استفاده از آنزیم و جوش شیرین بیش از حد است که آسیب‌زا هستند، گفت: در ارزیابی اولیه مشخص شد که ثابت بودن قیمت نان و شناور نبودن قیمت سبب شده که کیفیت آرد و نان کاسته شود و به همین دلیل به نظر می‌رسد، بهترین روش این است که قیمت نان آزاد پز، متناسب با دستمزد،‌ اجاره محل و… در نظر گرفته شود و همچنین بهتر است یارانه نان در اختیار  صنوف آرد و نان برای ثابت نگه داشتن قیمت نان قرار گیرد.

خداکرمی با اشاره به اهمیت نقش اتحادیه‌ها گفت: به جای اینکه نظارت از بالا و در قالب فرمانداری و استانداری  باشد، بهتر است که در مورد وضعیت نان پای صحبت اتحادیه بنشینیم تا کنترل بیشتری از سوی اتحادیه و صنف مذکور اعمال شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر آردی که در اختیار نانوا قرار می‌گیرد مخلوط است و نانوا چون از یارانه استفاده می‌کند، دخالتی در انتخاب نوع آرد ندارد و هرچه که بدهند او می‌پزد، گفت: همچنین لازم است که به نانواها بخصوص افرادی که خمیر را آماده می‌کنند آموزش‌های خاصی داده شود.

انتهای پیام