مصوبه برج باغ لغو شد/مهلت یک ماهه به شهرداری برای ارائه پیشنهاد جایگزین اعضای شورای شهر تهران امروز به لغو مصوبه برج باغ رأی مثبت دادند.

 به نویسنده میرات، امروز صبح در جلسه شورای شهر تهران اعضای شورا به لغو مصوبه موسوم به برج باغ رأی مثبت دادند.

لغو مصوبه برج باغ در حالی است که اعضای شورای شهر این مصوبه را قاتل باغات تهران معرفی کرده و سرانجام بعد از ۱۴ سال این مصوبه شورای شهر دوم با کسب اکثریت آرا لغو شد.

به نویسنده میرات بر اساس این مصوبه شهرداری تهران ملزم است ظرف یک ماه پیشنهاد جایگزین را اعلام کند.

انتهای پیام