میرات – همایش پیاده‌روی خانوادههمایش پیاده روی خانواده با حضور مردم صبح جمعه ۱۴ اردیبهشت در شهر قزوین برگزار شد. قزوین در سال‌های گذشته با برگزاری همایش پیاده روی و با ثبت حضور ۱۰۰ هزار نفر بدنبال ثبت رکورد جدیدی در این زمینه بود تا این شهر را در ردیف شهرهای شاخص پیاده روی خانوادگی ایران و جهان قرار دهد.