نامگذاری سالن شورای شهر تهران به نام “عباس شیبانی”سخنگوی شورای شهر تهران از نامگذاری سالن شورای شهر به نام “عباس شیبانی” نیوز داد.

علی اعطا صبح امروز (سه شنبه)  در گفت‌وگو با میرات، با اعلام نیوز نامگذاری سالن جلسات شورای اسلامی شهر تهران به‌ نام “عباس شیبانی” ، اظهار کرد: در جلسه صبح امروز اعضای شورای اسلامی شهر تهران تصمیم گرفته شد که نام استاد برجسته “عباس شیبانی” بر روی سالن جلسات طبقه اول گذاشته شود.

وی افزود: این پیشنهاد با کسب اکثریت آرا تصویب و مقرر شد که در جلسه  امروز شورای اسلامی شهر تهران بررسی شود.

انتهای پیام