ویدئو / آخرین شب احیا در ماه رمضان امسال


شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان - تهران

واپسین مراسم احیا در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان، همزمان در تهران و شهرستان‌های سراسر کشور برپا شد تا روزه‌داران و مؤمنان از آخرین فرصت‌های آمرزش در این ماه بهره‌مند شوند.