۲ برابر شدن اعتبارات دولتی برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام خیریرئیس سازمان نوسازی مدارس از دو برابر شدن اعتبارات دولتی برای تکمیل پروژه‌های آموزشی خیری در قانون بودجه سال ۹۷ نیوز داد.

به نویسنده میرات و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور،دکتر مهراله رخشانی مهر  افزود: نسبت به پروژه‌های خیری و فعالیت نیکوکاران مدرسه ساز توجه ویژه داریم و به همین دلیل با تلاش‌های انجام شده اعتبارات دولتی برای تکمیل پروژه‌های خیر ساز به بیش از ۴۱۱ میلیارد تومان افزایش یافت که نسبت به رقم مشابه در سال ۹۶ رشد  ۱۹۰ درصدی را نشان می دهد.

رئیس سازمان نوسازی مدارس با اشاره به اینکه همراهی با خیرین و جلب رضایت آنان یک اولویت سازمانی است، گفت: خوشبختانه با پی گیری‌های انجام شده برای نخستین بار ۱۰۰ درصد اعتبارات دولتی برای تکمیل پروژه‌های خیرساز در بودجه سال ۹۶ تحقق یافت که در جذب بیشتر خیرین برای ساخت فضاهای آموزشی مؤثر خواهد بود.

انتهای پیام